Při redesignu logotypu jsem se snažil zachovat charakter původního loga se zaměřením na lepší čitelnost a použitelnost. Iniciály TH jsou nyní čitelnější a díky zaoblení i méně tvrdé. Zvolená barevnost tolik neodvádí pozornost od fotografií.
Back to Top