Vytvoření grafického návrhu krabičky parfému Magic Flower by Petr Matuška a jeho následné fotografování.
Realizováno ve spolupráci s firmou mediahome.
Back to Top