Při redesignu logotypu jsem se snažil zachovat charakter původního loga se zaměřením na lepší čitelnost a použitelnost. Zachován zůstal symbol chmele i zdobné prvky písma (například nad písmenem „P“)
Back to Top