Jednoduché typografické logo, vytvořené z písmene J a klíče, který je pro realitní trh typický.

Back to Top