Redesign logotypu a kompletní grafický servis pro politické hnutí pro Žabiny. Ve spolupráci s agenturou @reprezza jsem vytvořil i grafiku logomanuálu, brandmanuálu, velkoplošné reklamy, volebních novin, příspěvků na sociální sítě a v neposlední řadě i jednoduchého webu.
Back to Top